Informację w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy na terenie gminy Sędziszów, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, tel. 41 3811127 wewnętrzny 300.

Інформацію про освіту студентів з України в ґміні Сендзішів можна отримати в Ратуші м. Сендзишів, тел. 41 3811127 внутрішній 300.