Urząd Miejski w Sędziszowie na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wyrażoną w piśmie z dnia 26.04.2022 r. (znak: ROW-III.711.1.2022) udostępnia ankietę Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall dotyczącą wpływu pandemii wirusa SARS-CoV 2 na życie mieszkańców obszarów wiejskich.

Podajemy link do przedmiotowej ankiety: https://tiny.pl/924.bh

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W załączeniu skan pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dn. 26.04.2022r. (znak: ROW-III.711.1.2022)