Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” zaprasza na bezpłatne szkolenia z możliwością odbycia stażu zawodowego:

  1. Pracownik biurowy – 100 h
  2. Masażysta – 80 h

Zapewniamy stypendium szkoleniowe i stażowe wraz z ubezpieczeniem (3miesięczny staż)

Weź udział w projekcie jeśli:

• jesteś w wieku 18 – 29 lat
• jesteś osobą bierną zawodowo, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
• zamieszkujesz lub uczysz się w trybie zaocznym na obszarze województwa świętokrzyskiego
• osobą o niskich kwalifikacjach: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
• osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020
(zaświadczenie, umowa, świadectwo pracy)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie fundacji ul. Przemysłowa 7 Jędrzejów

KONTAKT:
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”
ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386-65-69, 797-382-884, 502-798-558