W dniu 8 lutego 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na internetowej platformie aplikacyjnej, udostępniła współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych (Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych z linii K01, K02, DK01, DK02).

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Spółdzielczości S.A. i SGB – Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach:  BNP Paribas Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy. Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne na stronie:

 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html  .

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju