Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, reprezentowanej przez
pełnomocnika z dnia 22.12.2020 r., w dniu 29.03.2021 r. została wydana decyzja Nr XVIll/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nastawni dysponującej LCS (lokalnego centrum sterowania) Sędziszów w km 312+892 linii kolejowej nr 65 wraz z miejscami postojowymi, jezdną manewrową i zjazdem, na działce nr ewid. 411, obręb ewid. 0003 Boleścice, jednostka ewid. 260306 5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiącej teren
zamknięty kolejowy.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej: