Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zawiadamia, iż w dniu 25.03.2021 r. została wydana decyzja na wniosek Pana Krzysztofa Ćwikłę Pełnomocnika działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów – GPZ Szczekociny.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: