W KAŻDY PIĄTEK OD 26.03.2021r.
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘDZISZOWIE
W GODZ. OD 800 DO 1400

POMOC BĘDZIE ŚWIADCZONA PRZEZ DORADCÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W MODLISZEWICACH

(POMOC JEST ODPŁATNA WG CENNIKA ŚODR MODLISZEWICE)