W dniu 12.12.2023 roku Operator konkursu grantowego tj. Politechnika Łódzka zatwierdziła końcowe rozliczenie Gminy Sędziszów dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

W związku z tym,  zgodnie z pkt 8 umowy darowizny, przez okres minimum 2 lata od powyżej wskazanego terminu Obdarowani zobowiązani są do utrzymania celów i efektów projektu.