Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”

z siedzibą na os. Na Skarpie 8A

tel. 797 648 874   

e-mail: klub.senior@mgopssedziszow.pl

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Sędziszów w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów,
  •  wiele innych zajęć.

Weź udział w rekrutacji!

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Senior+ należy:

  • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami
  • do 8.03.2021r. złożyć dokumenty w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ulicy Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i załączniki można pobrać:

  • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • ze strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie – http://www.mgopssedziszow.pl/

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona (30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie .

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia Klubu prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook, aplikacji do komunikacji internetowej zoom oraz messenger.
Dostęp do pełnej oferty Klubu oraz powrót do zajęć stacjonarnych nastąpi po decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przywracającej pełną działalność placówek w ramach Programu Senior+.

Do pobrania: