W związku z zawiadomieniem Burmistrza Sędziszowa o otwartej rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm.  Sędziszów powiat jędrzejowski prowadzonym na wniosek TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 16:00 strony postępowania będą miały możliwość wzięcia udziału w rozprawie.

Rozprawa będzie prowadzona poprzez program ZOOM. Będzie istniała możliwość zadawania pytań zarówno na czacie, jak również używając kamerki internetowej lub samego mikrofonu.

Instrukcja instalacji, podłączenia się do spotkania oraz obsługi tutaj:

Poniżej przedstawiamy link umożliwiający udział w rozprawie administracyjnej online:

https://zoom.us/j/95187246229?pwd=WXkrbkoxMWN2UXMxSlh5YVdEenBxQT09

lub dla osób posiadających program ZOOM dane do logowania:

ID meeting: 951 8724 6229
Passcode: 862130

Wymagane jest podanie pełnego imienia i nazwiska podczas logowania.

Jednocześnie będzie prowadzony streaming dla osób, które nie chcą aktywnie uczestniczyć w rozprawie (poniżej):