Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o odbiór urządzeń peryferyjnych do sprzętu komputerowego przekazanego Państwu w styczniu br. (Urząd Miejski w Sędziszowie, pokój nr 6 , poziom 0). W celu sprawnego wydania urządzeń prosimy o obecność we wskazanych poniżej  terminach. Prosimy również o przygotowanie dowodu tożsamości rodzica/opiekuna/ucznia pełnoletniego oraz PESEL ucznia.

L.pNazwiska zaczynające się na litery:Termin i godziny odbioru urządzeń
1 A , B, C, D, E, F,G, H, I, J20.02.2023 r.   godz. 8-16
2 K, L, Ł, M, N,O, P,21. 02.2023 r.  godz. 8-14
3R, S, T, U, W, Z, Ż22. 02.2023 r.  godz. 8-14

UWAGA!!!!

Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie (rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni), która podpisywała w styczniu br. umowę darowizny na sprzęt komputerowy.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3811127 wew. 300