Zgodnie z Zarządzeniem nr BM.120.19.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 10 lutego 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie opiniowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 13 lutego do 16 lutego 2023 roku w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Sędziszów na temat projektu przedmiotowego Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie pod adresem https://www.mgopssedziszow.pl/a,22,informacja-o-konsultacjach-spolecznych oraz stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie https://sedziszow.pl/miasto-i-gmina/informacja-o-konsultacjach-spolecznych/

Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów wraz z formularzem konsultacji społecznych wyłożony był do publicznego wglądu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 8 w terminie konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie