Zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach ćwiczenia odbędą się bez użycia systemów dźwiękowych !!!!


W dniach 09-13 maja 2022 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W dniu 9 maja 2022 r. nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Szef Obrony Cywilnej – Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek