„Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi,
którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła.”
Jan Paweł II

Dożynki to święto o wielowiekowej tradycji. Są jednym z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. Jest świętem radości i zadowolenia z zebranych plonów, będące podsumowaniem efektów ciężkiej pracy ludzi pracujących na roli.

W niedzielę 21 sierpnia br. odbyły się DOŻYNKI GMINNE 2022 w miejscowości Mstyczów. Współorganizatorem była Parafia pw. NMP w Mstyczowie.

Barwny korowód dożynkowy udał się do kościoła parafialnego w Mstyczowie, prowadzony przez Orkiestrę Dętą działającą przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie pod batutą kapelmistrza Piotra Janika, herb Gminy Sędziszów niesiony przez Radnego Rady Miejskiej Sędziszów Stanisława Firę, za którym podążali sołtys wsi Gniewięcin Tomasz Walancik niosący pęk tegorocznego zboża oraz sołtysi: Mstyczowa Sylwia Bratek z bukietem kwiatów, Klimontówka Anna Bonarska z koszem owoców i warzyw, Przełaja Jan Strzelec i Jeżowa Jan Janowski, kolumna pocztów sztandarowych prowadzona przez Komendanta Gminnego OSP RP dh Piotra Kurka, dzieci i dorośli z koszyczkami pełnymi warzyw i owoców, przedstawicielki wsi dumnie niosące wieńce dożynkowe, kapela Edwarda Goli z Sędziszowa, starostowie i gospodarze dożynek, goście oraz mieszkańcy gminy. Odprawiona została uroczysta Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne plony pod przewodnictwem ks. Piotra Chruściela Proboszcza Parafii w Mstyczowie, którą koncelebrowali księża dekanatu sędziszowskiego Dziekan ks. Edmund Nocoń, Wicedziekan ks. Edward Giemza, ks. Proboszcz Stanisław Brzoza, ks. Łukasz Parzniewski. Homilia ks. Dziekana Edmunda Noconia nawiązywała do ciężkiej pracy rolnika. W trakcie nabożeństwa uroczyście poświęcony został chleb przyniesiony przez starostów dożynek i wieńce dożynkowe.

Po zakończeniu nabożeństwa barwny korowód przemaszerował na plac przy remizie OSP w Mstyczowie, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek serdecznie powitał wszystkich zebranych. Szczególne słowa skierował do Rolników „Dziękuję Wam za poniesiony trud, oddanie i szacunek dla tej polskiej ziemi”. Symbolem rozpoczęcia dożynek było tradycyjnie przecięcie powrósła przez gospodarza dożynek.

Centralnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów gospodarzom dożynek Burmistrzowi Sędziszowa Wacławowi Szarkowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Adamowi Mysiarze przez starostów dożynek, których honory pełnili Marzena Strzelec z Przełaja i Piotr Żelezik z Białowieży.

Burmistrz Sędziszowa przyjmując chleb przyrzekł, że będzie go dzielił sprawiedliwie aby nikomu nie brakło. Chleb został obtańcowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mstyczowie. Gospodarze podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek. Następnie zaprezentowano i wręczano osiemnaście wieńców dożynkowych wykonanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Mstyczowa, Tarnawy, Krzcięcic, Mierzyna, Szałasu, Marianowa, Pawłowic, Czekaja – Krzelowa, Łowini, Piołunki, Piły, Swaryszowa, Klimontowa – Klimontówka, Borszowic, Przełaja, Sędziszowa – Stowarzyszenie Osiedla Rynek, Gniewięcina i Jeżowa. Każdy wieniec odznaczał się oryginalnością i misternością wykonania.

Dożynki gminne, były doskonałą okazją do wręczenia odznak, wyróżnień i podziękowań. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2022 roku odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek Burmistrza Sędziszowa otrzymali: Stanisław Chat z Przełaja Czepieckiego, Rafał Gajos z Przełaja, Barbara Hudyka z Sędziszowa, Małgorzata Kowalska z Białowieży, Mirosław Michałek z Przełaja Czepieckiego, Krzysztof Niechciał z Czepca, Łukasz Nowak z Mstyczowa, Dariusz Szydłowski z Sędziszowa i Ewelina Żelezik z Białowieży.

Tytuł Sołtysa roku otrzymała Elżbieta Kowalska z Tarnawy.

Laureatami „Konkursu na najładniejszy balkon, wiejski ogród kwiatowy i teren wokół bloku” zostali:

– w kategorii najładniejszy balkon” – I miejsce Wiesława Łysek Przełaj,

– w kategorii „Wiejski ogród”  przyznano trzy I miejsca –  Aneta Utracka Mstyczów, Danuta Basa Gniewięcin, Aneta i Dariusz Kowalscy z Sędziszowa, II miejsce Bogumiła Siekanka Swaryszów i III miejsce Helena Wilwer Swaryszów,

– w kategorii „Teren wokół bloku” przyznano dwa I miejsca – Wspólnota Mieszkaniowa „Trzynastka” blok nr 13 os. Sady i Wspólnota Mieszkaniowa blok nr 14 os. Na Skarpie, II miejsce Wspólnota Mieszkaniowa Blok nr 6 os. Na Skarpie i III miejsce Wspólnota Mieszkaniowa blok nr 16 os. Sady.

Burmistrz Sędziszowa podziękował starostom dożynek za duże zaangażowanie w organizację imprezy.

Goście Dożynkowi nie zawiedli. Swoją obecnością zaszczycili nas: Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bogusława Wypych i Leszek Wawrzyła, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel, Radne Rady Powiatu Małgorzata Muzoł i Ewa Kubas-Samociuk, Wójt Gminy Słupia Tomasz Koper, księża na czele z księdzem Dziekanem Edmundem Noconiem, Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Jacek Boruciński, Wiceprezesi Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie Ireneusz Baran i Ewa Skiba, Fundacja z Uśmiechem z Kielc Prezes Wioletta Zdeb, Wiceprezes Elżbieta Gołdyn i Członek Zarządu Krystyna Komendołowicz, Piotr Czerwik Przychodnia Rodzinna, January Ejsmond Prezes MG Zarządu OSP RP w Sędziszowie, przedstawiciel Komisariatu Policji sierż. sztab. Grzegorz Sadowski, Skarbnik Gminy Aneta Gryc, Radni Rady Miejskiej Sędziszów, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych, sołtysi oraz członkowie rad sołeckich, rolnicy i mieszkańcy gminy Sędziszów oraz wielu innych znamienitych gości.

Organizacja Dożynek była możliwa dzięki pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów.

W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mstyczowie: Róża Cetera, Karolina Ćwiertnia, Zuzanna Fira, Anna Hajdas, Gabriela Ozga, Katarzyna Wątor, Daria Zieleniec, Paulina Piątkowska, Antoni Wilwer, Piotr Sito, Liliana Poznańska, Dominik Kasperek, Damian Ostrowski, Wiktoria Kaczor, Adrianna Szczerba.

Występ uczniów przygotowały Dyrektor Szkoły Wioletta Lagierska i nauczyciele Irena Patyna, Mirosława Pawłowska, Anna Kowal.

Organizatorzy zaprosili dzieci i dorosłych do udziału w konkursach z nagrodami.

Stoiska wystawowe przygotowali: Rejonowe Koło Pszczelarzy z Sędziszowa, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie, Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, Barbara Pisarek Rękodzieło artystyczne, Urząd Miejski w Sędziszowie – Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło akcentów kulinarnych. Można było skosztować tradycyjnego jadła i innych przysmaków, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gniewięcina i Klimontowa-Klimontówka.

Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji i zabawy.

Dożynki gminne zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego Mariusza Stradomskiego z Sędziszowa.

To był udany i wyjątkowy dzień, którego atmosfery nie popsuły nawet strugi deszczu.

Żegnamy się z łezką w oku,
Do spotkania w przyszłym roku,
Gdy po żniwach już
Zaproszą nas znów.

Anna Grzybowska


Drodzy Rolnicy!

Dożynki to uświęcona tradycją okazja do wspólnego świętowania. Przynieśliście dzisiaj ze sobą owoce Waszej codziennej, całorocznej, ciężkiej pracy. Czynicie to w sposób symboliczny, ale jakże wymowny, składając bochny chleba na ołtarzu, święcąc piękne wieńce dożynkowe i płody rolne. Tak kiedyś jak i dziś dożynki są okazją do wyrażenia naszej wdzięczności w stosunku do wielu osób. Bo żywność, którą podnosimy do ust powstaje dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielu ludzi i rolników, sadowników, młynarzy, piekarzy, hodowców, przetwórców, pszczelarzy.

Nie jest tajemnicą, że rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo to profesje wymagające wielkiego trudu i hartu, szczególnie w zmaganiu się nie tylko z anomaliami pogody, ale także z prawami unijnymi i prawami wewnętrznego rynku. W tych okolicznościach, tym większa cześć należy się ludziom, którzy pokochali swój zawód i mimo wielu przeciwności służą ziemi i ojczyźnie.

Dożynki to również święto wsi i jej mieszkańców, bez których jak podkreślał historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego Państwa. Bo to oni właśnie stoją na straży najpiękniejszych wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są prezentowane tutaj zwyczaje dożynkowe, przepiękne wieńce i koszyki z płodami  rolnymi.

Wiara, oddanie pracy, umiłowanie polskości to bezcenne atuty polskiej wsi i jednocześnie spoiwa łączące jej mieszkańców we wspólnoty, którym chce się chcieć (jak KGW, OSP). Dzisiaj jest więc stosowna okazja, by jeszcze raz podziękować za to, że dzięki ich ciężkiej pracy na nasze stoły trafia polski chleb, mamy pod dostatkiem warzyw i owoców.

Ze swej strony jako wspólnota samorządowa dokładamy wszelkich starań we współpracy z sołtysami, radami sołeckimi, KGW, OSP, aby warunki życia w naszej całej gminie: w mieście i 31 sołectwach zapewniały bezpieczeństwo, godne warunki do zamieszkania, wypoczynku, edukacji i wychowania oraz integracji mieszkańców.

Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy pomagają i organizują się w budowaniu rozwoju naszej pięknej gminy – łatwiej się żyje i pracuje, jak ludzie są życzliwi względem siebie, okazując sobie szacunek, potrafią współpracować, pomagać sobie wzajemnie mimo różnic w poglądach i przekonaniach.

Dziękuję wszystkim, którzy w bardzo wymierny sposób włączyli się w przygotowanie tych dożynek. Szczególnie parafii w Mstyczowie na czele ze starostami dożynek, księdzu proboszczowi Piotrowi, KGW, OSP, radnym, sołtysom z sołectwami na czele z sołtysem Mstyczowa Sylwią Bratek.

Dziękuję Paniom za cudowne, piękne wieńce dożynkowe, dziękuję dzieciom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Mstyczowie, orkiestrze dętej z kapelmistrzem Piotrem Janikiem, kapeli ludowej Edwarda Goli, ZUK Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję sponsorom dożynek jak zawsze włączającym się w pomoc organizacji tego pięknego święta wsi.

Szczególnie dziękuję moim współpracownikom z Urzędu na czele z Wydziałem Rolnictwa i Panią Naczelnik Anną Grzybowską.

Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie i tradycyjnie życzę, by najbliższe lata przynosiły jak najobfitsze plony na gruncie osobistym, zawodowym i społecznym.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek