OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SĘDZISZOWIE

z dnia 5 września 2023 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Na podstawie 5 14 ust. 1 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Sędziszowie wzywa członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów w okręgu wyborczym Nr 11 w Sędziszowie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Dokumenty w celu zarejestrowania należy dostarczyć Okręgowej Komisji z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie budynek B, I piętro, pok. nr 27, do dnia 8 września 2023 r. (włącznie), w godzinach pracy Urzędu.