26 stycznia 2024 roku w SCK w Sędziszowie odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka z przedsiębiorcami. Zaproszenie skierowane zostało do wszystkich przedsiębiorców w Gminie Sędziszów.

Rozpoczęło się muzycznym powitaniem przez Martynę Walasek wokalistkę Studia Piosenki Katarzyny Kornaś. Burmistrz Wacław Szarek przywitał wszystkich uczestników i przekazał prowadzenie konferencji Sekretarz Gminy Małgorzacie Muzoł.

Tematyka konferencji

  1. Podsumowanie kadencji 2018-2023 oraz plany inwestycyjne na rok 2024 – Burmistrz Wacław Szarek
  2. Instrumenty wsparcia i finansowania projektów rozwojowych – Starszy specjalista ds. relacji Tomasz Łukasik – Bank Gospodarstwa Krajowego
  3. Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów 2030 + – główne założenia – Sebastian Milner – Ośrodek Wsparcia Administracji.
  4. Dyskusja, plany na przyszłość dotyczące współpracy z Przedsiębiorcami.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.