30 kwietnia br. Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, reprezentujący Gminę Sędziszów podpisał umowę powołania spółki SIM SMS Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, która zrealizuje m.in. na terenie naszej gminy budowę mieszkań o umiarkowanym czynszu z możliwością wykupu na własność.

Wspólnikami spółki są Krajowy Zasób Nieruchomości oraz siedem jednostek samorządu terytorialnego: Sędziszów, Jędrzejów, Końskie, Staszów, Małogoszcz, Zawiercie i Klucze. Na utworzenie spółki gminy otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł. 

Utworzenie spółki w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest korzystne dla mieszkańców naszej gminy, gdyż zwiększy dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. To dla nas bardzo ważna inwestycja, na którą od dawna czekają mieszkańcy Sędziszowa – mówi burmistrz Wacław Szarek.

Na potrzeby realizacji inwestycji Gmina Sędziszów przekaże do spółki aportem dwie nieruchomości zlokalizowane  w mieście przy ul. Spółdzielczej i ul. Gniewięcińskiej, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne.

Planuje się wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z około 45 mieszkaniami.

Mieszkania powstałe w ramach SIM dedykowane są osobom:

– które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. zdolność czynszową,

– których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im mieszkanie komunalne,

– które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko oraz osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia.