Burmistrz Sędziszowa informuje, że w dniu 07.06.2021 r. dokonano zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. usuwania klęsk żywiołowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu, który miał miejsce w dniu 05.06.2021r. w kilku miejscowościach w gminie Sędziszów.

Z uwagi na fakt oczekiwania na aktualizację wytycznych Wojewody Świętokrzyskiego skierowanych do Komisji Gminnych rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku ww. gradu będą mogli składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie (tj. gradu, który wystąpił w dniu 05.06.2021r.) począwszy od dnia 17.06.2021r. do dnia 30.06.2021r.

Wzór wniosku oraz obowiązkowego załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zostanie udostępniony zainteresowanym od dnia 17.06.2021r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, w zakładce Rolnictwo (bip.sedziszow.pl) oraz w punkcie informacyjnym tut.