Burmistrz Sędziszowa zaprasza mieszkańców miasta i gminy Sędziszów  na pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjno-informacyjne  w ramach programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w formule online przy użyciu platformy Zoom.

Spotkanie będzie otwarte i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Każdy zainteresowany będzie mógł w nim uczestniczyć za pośrednictwem poniższego linku, który zostanie aktywowany w terminie spotkania.

Link do spotkania – TUTAJ

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad programu „Czyste powietrze”, przedsięwzięć objętych dofinansowaniem, potencjalnych Beneficjentów programu oraz wysokości i formy dofinansowania.

Program Priorytetowy „Czyste powietrze” jest odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne. Dofinansowanie w ramach, którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie zapewni poprawę jakości powietrza oraz zmniejszy emisję gazów cieplarnianych.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się Wnioskodawcy w zależności od osiąganego dochodu odpowiednio:

  1. Uprawnionymi do podstawowego poziomu dofinansowania są wnioskodawcy o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000,00 zł. Dokumentem potwierdzającym dochód jest oświadczenie Beneficjenta (wymagane jest podanie dokumentów na podstawie, których wyliczono dochód, dokumenty te będą konieczne do okazania w przypadku kontroli).
  2. Uprawnionymi do podwyższonego dofinansowania są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1.400,00zł w gospodarstwie wieloosobowym (planowana zmiana od 1.07.2021 r. 1.563,60 zł)

– 1.960,00zł w gospodarstwie jednoosobowym planowana zmiana od 1.07.2021 r. 2.189,04 zł)

Program przewiduje dofinansowanie do:

  • wymiany źródło ciepła
  • wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiany wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • wykonanie ocieplenia przegród budowlanych,
  • wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
  • sporządzenie dokumentacji (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

W przypadku pytań można kontaktować się drogą elektroniczną
e-mail: czystepowietrze@sedziszow.pl telefonicznie: 41 381 11 27 wew. 507 oraz bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie  pokój nr 14 (parter)  bud. B.