W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Sędziszów  informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. (art. 34 ust. 9 przywołanej wyżej ustawy).

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie – tutaj: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2519