Szanowni Państwo,

na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju informuję, że wyniki badań laboratoryjnych uzyskane z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wskazują jako przyczynę w 16 z 29 badanych przypadków, chorobę ·wywołaną przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1, odpowiedzialny także za grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAJ).
Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w przebiegu zakażeń kotów wirusem grypy ptaków podtypu H5N1, wśród najczęściej obserwowanych objawów stwierdzano:

  • duszność,
  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • otępienie,
  • sztywność kończyn,
  • intensywną pracę tłoczni brzusznej, zaburzenia dotyczące źrenic,
  • drgawki, ataki padaczkowe.

Na dzień 28 czerwca 2023 r. potwierdzono 16 ognisk choroby w kraju. Wyniki dodatnie uzyskano od kotów, które pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia, powiatu rzeszowskiego i okolic Zamościa. Dotychczas na terenie województwa świętokrzyskiego, nie odnotowano zgłoszeń podejrzenia choroby.
W związku z powyższym, w celu prowadzenia dalszych badań, koniecznym jest, by właściciele kotów, w przypadku zaobserwowania u swoich pupili wymienionych wyżej objawów nerwowo -oddechowych, zgłaszali ten fakt do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Dodatkowo informuję, że aktualne i pewne informacje na temat przedmiotowej choroby zamieszczane są regularnie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, adres: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/
Jednocześnie uprzejmie proszę, o zamieszczenie informacji dotyczącej ww. choroby zwierząt, na stronach internetowych Państwa Urzędów oraz o przekazanie powyższej informacji gminom.

Pełna treść komunikatu: