Zmiana dotyczy kategorii osób, które mogą brać udział w konkursie tj. w przypadku nagrody „karnet na basen” uczestnikami mogą być osoby w pełni zaszczepione przeciwko covid-19 – bez ograniczeń wiekowych.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną dokumentację konkursową:

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie promującym szczepienia przeciwko Covid-19.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Sędziszowa.


W konkursie może wziąć udział osoba:
*  która jest zamieszkała  w gminie Sędziszów,
* jest w pełni zaszczepiona przeciw Covid -19,
* posiada dowód zaszczepienia w postaci  dokumentu potwierdzającego przyjęcie szczepień,
* w terminie od 26-07-2021 r. do 31-08.2021 r., zgłosi swój udział w konkursie
–  wrzucając zgłoszenie do skrzynki (punkt obsługi klienta) w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20.

Zgłoszenie w konkursie, skutkuje wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatną publikację zdjęć.

Nagrodą w konkursie jest:

–  udział w pielgrzymce na Święty Krzyż – dla mieszkańców zaszczepionych, w wieku 60+

–  karnety na basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – dla mieszkańców zaszczepionych, bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnik może skorzystać tylko z jednej formy nagrody.

Losowanie nagród odbędzie się podczas uroczystości „Dni Sędziszowa” tj. w dniu 11.09.2021 roku .

W sprawie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 413811127 wew. 300 lub 301.

W załączeniu zgłoszenie na konkurs oraz regulamin.