Aktualizacja zasad konkursu dla mieszkańców Gminy Sędziszów, zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod hasłem: „Zaszczep się na zdrowie”

Zmiana dotyczy kategorii osób, które mogą brać udział w konkursie tj. w przypadku nagrody „karnet na basen” uczestnikami mogą być osoby w pełni zaszczepione przeciwko covid-19 – bez ograniczeń wiekowych.…