Okres zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. O tej porze roku osoby bezdomne, starsze mieszkające samotnie, przewlekle chore, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką.

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na wszystkich potrzebujących pomocy. Każdy sygnał o osobach przebywających w warunkach niedostosowanych do zamieszkania i stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia umożliwi właściwym służbom podjęcie skutecznych działań.

Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą. Zainteresujmy się ich losem, odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.

Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc czy to Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzięki wspólnej trosce i wrażliwości na potrzeby tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego, uda się zapobiec wielu ludzkim dramatom.

Zima to zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Dlatego teraz należy o nie szczególnie zadbać. Pamiętajmy, aby w okresie niskich temperatur zapewnić odpowiednią opiekę i warunki naszym pupilom. Podczas zimowych mroźnych dni i nocy zwierzęta pozostające poza domem narażone są na niebezpieczeństwo. Zadbajmy, by nasi czworonożni przyjaciele mogli schronić się przed zimnem w uszczelnionej i ocieplonej budzie. Podczas mrozów powinniśmy też zadbać, by dla utrzymania odpowiedniej temperatury ciała nasze zwierzęta dostawały porcję ciepłego jedzenia w większej ilości. Podczas dużych mrozów zapewnijmy im nocleg w cieplejszym pomieszczeniu. Garaż, stodoła czy piwnica może być miejscem, w którym znajdą schronienie przed skutkami niekorzystnej pogody. Pomóżmy im przetrwać zimę.

Nie bójmy się interweniować, widząc zwierzę trzymane w nieodpowiednich warunkach. Złe traktowanie zwierzęcia można zgłosić na policję.