E- skierowanie

E – skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych i zawodowych będzie generowane automatycznie i będzie ważne 60 dni (po zmianie przepisów 90 dni)

Rejestracja

Każdy Pacjent może zarejestrować się na szczepienie:

– za pośrednictwem infolinii 989

– elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl

– bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzyma sms z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą nr tel. stacjonarnego – nie będzie to sms, a rozmowa telefoniczna przypominająca o terminie szczepienia.

Transport

Pacjent w trakcie procedury rejestracji otrzymuje informacje, że jeżeli spełnia określone kryteria może zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

– Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N

– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.