Najemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 mają możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11 z dnia 4 stycznia 2021) wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych…