Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11 z dnia 4 stycznia 2021) wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu.

Poniżej w załączniku szczegóły dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego powiększonego o tzw. dopłaty do czynszu.