Od 1 stycznia 2022 roku nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2022 roku gmina Sędziszów będzie rozliczała się z firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w oparciu o stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych. Koszty usługi będą…