Przekazanie na własność instalacji kolektorów słonecznych Mieszkańcom Gminy Sędziszów

Przekazanie na własność instalacji kolektorów słonecznych Mieszkańcom Gminy Sędziszów, wykonanych w roku 2016 w ramach projektu pod nazwą: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie…