AKCJA - Zaproś kominiarza

Apel Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Okres jesienno-zimowy rozpoczęcie  sezonu  grzewczego  wiąze  się z niebezpieczeństwem zatruć tlenkiem węgla oraz zwiększoną liczbą pożarów budynków. Najlepszym sposobem uniknięcia…