Przypominamy o obowiązku zgłaszania instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Mieszkańcy Przypominamy o obowiązku zgłaszania instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia…