Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów

Zgodnie z Zarządzeniem nr BM.120.19.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 10 lutego 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie opiniowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów.…