Działając na podstawie art. 37 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Sędziszowa nr BM.120.2.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sędziszów w 2021 roku, poddaje się pod konsultacje społeczne projekt Uchwały Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sędziszów w 2021 roku.

Projekt Uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sędziszów, w zakładce Prawo miejscowe, Zarządzenia burmistrza https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/698245/Zarządzenie-BM_120_2_2021,

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Uwagi oraz propozycje zmian należy składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, budynek A, poziom -1 bądź w formie elektronicznej na adres: um@sedziszow.pl do dnia 01 lutego 2021 roku podając w tytule wiadomości „Kąpielisko – uwagi oraz propozycje zmian”.