Gmina Sędziszów informuje, że zgodnie aktualnymi zmianami na podstawie art. 31 zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz 1842 z późn. zm.) opłata targowa nie będzie pobierana od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.