17 marca 1944 roku gestapowcy rozstrzelali w Piotrkowicach i Chmielniku 30 mieszkańców Sędziszowa, aresztowanych kilka dni wcześniej w nocy z 10 na 11 marca w odwecie za akcje sabotażowe na węźle kolejowym w Sędziszowie i inne działania prowadzone przez zakonspirowanych członków AK.

Dwanaście lat temu z inicjatywy samorządów gmin Chmielnik i Sędziszów uczczono pamięć tamtych wydarzeń, poprzez wmurowanie w miejscach straceń okolicznościowych tablic. W bieżącym roku staraniem Burmistrza Chmielnika tablica pamiątkowa usytuowana przy wejściu na cmentarz żydowski w Chmielniku została przeniesiona na teren cmentarz – miejsce, gdzie Niemcy dokonali egzekucji 16 mieszkańców Sędziszowa.

Jak co roku 17 marca Gmina Sędziszów zorganizowała wyjazd delegacji młodzieży i samorządowców do Chmielnika i Piotrkowic. W delegacji udział wzięli harcerze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie Julia Sułecka, Natalia Czekaj i Antoni Chabior. Gminę Sędziszów reprezentował Burmistrz Wacław Szarek i Naczelnik Wydziału Anna Grzybowska.

Na delegację z Sędziszowa oczekiwali harcerze z tamtejszych szkół. Wspólnie z Burmistrzem Chmielnika Pawłem Wójcikiem, Dyrektorem Urzędu Andrzejem Piwowarskim, Prezesem Stowarzyszenia „Dziedzictwo Piotrkowic” Edwardem Rzadkowskim, Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach Jackiem Sobaś i Wicedyrektorem Joanną Kołomańską składając kwiaty i zapalając znicze w symbolicznych miejscach oddano hołd wszystkim, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej. Przy grobie śp. Henryka Poprawskiego ucznia z Szamotuł, którego zwłoki spoczywają na cmentarzu w Piotrkowicach razem z Przełożonym Zakonu Karmelitów Bosych w Piotrkowicach  O. Grzegorzem Irzyk i O. Romualdem Gościewskim Duszpasterzem Młodzieży odmówiliśmy modlitwę za poległych.

Burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik i Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek zaapelowali do młodzieży aby kultywowała pamięć o poległych w obronie Ojczyzny.

Tradycyjnie na zakończenie uczestnicy spotkali się w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.

Takie spotkania pozwalają budować patriotyzm młodego pokolenia i poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę. Jak uczy historia żaden naród nie posiadł wolności na stałe, trzeba się zawsze o nią troszczyć, dbać o nią a w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić tak, jak w  obecnym czasie czyni Naród Ukraiński.