Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust.
12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.
zm.)

informuje, iż

OD DNIA 07.06.2021 r. DO DNIA 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2