Szanowni Państwo

W dniu 28 maja 2021 roku Burmistrz Sędziszowa przekazał Radzie Miejskiej Sędziszów – Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2020, w którym znajduje się podsumowanie działalności gminy w roku 2020, w zakresie realizacji polityk, programów i strategii  oraz uchwał rady gminy.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku. Wtedy również podejmowana będzie przez radę uchwała w sprawie udzielenia (lub nie) absolutorium burmistrzowi.

Podjęcie uchwały zostanie poprzedzone debatą nad raportem w której, oprócz radnych, mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Sędziszów.

Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów pisemne zgłoszenie, wg załączonego wzoru. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia należy składać w terminie do 28 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy urzędu, do urny znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2020 oraz przykładowy wzór zgłoszenia do  udziału w debacie są dostępne na stronie internetowej UM w Sędziszowie  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara

Raport o stanie Gminy Sędziszów za 2020 rok – https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2462-7675