Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie debaty nad Raportem o Stanie Gminy Sędziszów za 2020 rok.

Szanowni Państwo W dniu 28 maja 2021 roku Burmistrz Sędziszowa przekazał Radzie Miejskiej Sędziszów – Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2020, w którym znajduje się podsumowanie działalności gminy…