Osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Sędziszów” proszone są o kontakt osobisty do 28.03.2022 r. włącznie p. 43 budynek B w celu podpisania oświadczenia oraz umowy użyczenia. Prosimy, aby mieć ze sobą numer Księgi Wieczystej.