15 marca 2023 roku, w uroczysty sposób, zostały otwarte dwie ważne dla mieszkańców inwestycje:

Przebudowa ulic Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej w Sędziszowie

zrealizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

wartość całego zadania ogółem:   3 393 103,51
dofinansowanie z RFRD:                 2 504 000,00
środki własne Gminy Sędziszów:  889 103,51

Przebudowano ulice o łącznej długości: 3540 m, wykonane zostały poszerzenia jezdni, nawierzchnie asfaltowe, utwardzono pobocza, poprawiono odwodnienie, wykonano nowy chodnik przy ulicy Partyzantów, wstawiono nowe znaki drogowe.

Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Henryk Wojda

Druga inwestycja to „Zagospodarowanie Rynku w Sędziszowie”

zrealizowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osiedla Rynek.

Całkowity koszt:       398 566,86
Dofinasowanie:        213 663,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Środki własne:          184 903,86

W ramach zadania przebudowano ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, wykonano wyspę oddzielającą plac od drogi powiatowej, przebudowana została infrastruktura krat zbierających wodę do kanalizacji deszczowej oraz wykonany remont obiektów małej architektury (studnia abisyńska), ustawiono nowe ławki, kosze, lampa led.

Prace wykonało: Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Henryk Wojda.

W otwarciu uczestniczyli Mieszkańcy oraz zaproszeni goście:

Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Paweł Faryna Starosta Jędrzejowski, Małgorzata Pruś – Dyrektor Biura posła Krzysztofa Lipca, Ksiądz Proboszcz Parafii pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie – Edward Giemza, Adam Mysiara– Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów, Barbara Maczkiewicz – Radna Rady Miejskiej, Jacek Boruciński Prezes Zarządu FK SEFAKO S.A., Paweł Abramowicz – Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie, Anna Wójcik – Prezes Stowarzyszenia Osiedla Rynek w Sędziszowie, Małgorzata Muzoł – Sekretarz Gminy, Radna Powiatu Jędrzejowskiego, Paweł Olszak– Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego wraz z zastępcą Katarzyną Pacholec i inspektorem Rafałem Koziełem, Henryk Wojda, Damian Włodarczyk, Paweł Pobożniak, media: TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Nasza Gazeta Sędziszowska.

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, witając wszystkich zebranych, nie ukrywał radości, że kolejne inwestycje w Gminie Sędziszów stały się faktem. Podziękował mieszkańcom, przedsiębiorcom, którzy płacąc podatki współuczestniczą we wszystkich inwestycjach oraz Radzie Miejskiej za konstruktywną współpracę. W imieniu całego samorządu podziękowanie za wspieranie rozwoju gminy, złożył na ręce posła Krzysztofa Lipca, Wojewody Zbigniewa Koniusza, Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia – wręczając pamiątkowe obrazy z wizerunkiem lokomotywy. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara również złożył podziękowania oraz wyraził nadzieję, na dalszą dobrą współpracę.