PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu Sekcja Drogowa Sędziszów informuje, że w dniach 17.05.2021-15.06.2021 będą dokonywane opryski terenu wzdłuż toru kolejowego chemicznymi środkami chwastobójczymi typu „KOSMIK 360 SLA”.

W związku z powyższym ostrzega się przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie toru w okresie karencji zastosowanego środka.

W załączniku harmonogram chemicznego oprysku toru szlakowego wraz ze stacjami i mijankami na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów.

Naczelnik Sekcji
Mirosław Raczyński