„Bezruch jest chorobą, ruch jest powrotem do zdrowia”
(Gabriella Roth)

24 sierpnia Gmina Sędziszów, we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO – Głos Seniora była organizatorem Międzypokoleniowego Patriotycznego Biegu po Zdrowie. Celem było upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Patronat nad wydarzeniem objęli: Sekretarz Stanu Anna Krupka, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek. Marszobieg odbył się na Bazie TKR w Sędziszowie a OSIR był jego współorganizatorem. Imprezie sportowej towarzyszyły edukacja zdrowotna i bezpłatne badania przeprowadzone przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskich Amazonek oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Znaczący udział miał też Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy. Nad całością organizacyjnie czuwał Wydział Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. Nagłośnie, fotorelacje – SCK, Urząd Miejski. Ambasador Głosu Seniora dr inż. Marek Pilch przekonał wszystkich uczestników do uprawiania sportów i ich dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie. Marszobieg (w różnych formach) przebiegł bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dużo pozytywnych emocji wzbudzała kategoria dziadkowie z wnukami. Biegnący z synem pan Sylwester Klimek jest też wzorem do naśladowania i pokonywania wszelkich barier. Burmistrz Wacław Szarek nawet bez sportowych butów przebiegł najdłuższy dystans. W marszobiegu uczestniczyli również mieszkający w Sędziszowie obywatele Ukrainy, którym z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy życzymy upragnionego pokoju. Były puchary, dyplomy i słodki poczęstunek. Wsparcia organizacyjnego udzielili też uczestniczący w marszobiegu druhowie z OSP oraz Stowarzyszenie Osiedla Sady. Największą i najbardziej radosną grupą uczestników byli członkowie Klubu Seniora. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas, mamy też nadzieję, że za rok będzie nas więcej.