Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

zaprasza

Data i miejsce: 24 sierpnia 2022 r.
Baza Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjna Sędziszów ul. Sportowa 5
Rozpoczęcie: Blok edukacyjno – profilaktyczny  13.30
Marszobieg: 16.00 (rejestracja – 15.30)

Organizatorzy :
1.      Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora
2.      Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
3.      Urząd Miejski w Sędziszowie
4.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
Uczestnicy : Mieszkańcy Gminy Sędziszów, Powiatu Jędrzejowskiego

Cele :
·         Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
·         Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
·         Kształtowanie nawyków dbałości o stan zdrowia w tym wykonywania badań profilaktycznych
·         Rozbudzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
·         Promocja Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Sędziszów

Instytucje biorące udział w wydarzeniu:

·         Departament Ochrony  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
·         Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
·         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  
Zaplanowane działania
Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora :
·         Akademia Seniora – prowadzący Ambasador Głosu Seniora dr Marek Pilch,
·         organizacja marszobiegu : bieg/marsz , wręczenie medali, pucharów, nagród, dyplomów, poczęstunek.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie:
·         współorganizacja marszobiegu: przygotowanie tras biegu, zabezpieczenie, oznakowanie , nagłośnienie , promocja .
  
Urząd Miejski w Sędziszowie – Wydział Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich:
·         przygotowanie dokumentacji,
·         zabawy i konkursy dla najmłodszych,
·         promocja ( baner, strona internetowa, fb ,plakaty )
 
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach:
Stoisko edukacyjne.
 
 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

 Stoisko edukacyjno-profilaktyczne na którym będzie można :
·         nauczyć się samobadania piersi na fantomach,
·         skorzystać z edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy ,
·         skorzystać z wagi z profesjonalnym analizatorem medycznym (analiza składu ciała, poziom BMI)
·         uzyskać  porady dietetyka
·         wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze :

Stoisko edukacyjno-profilaktyczne :
·          indywidualna edukacja w zakresie bezdechu sennego, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy ( w tym zasad diety cukrzycowej)  oraz szkodliwości palenia tytoniu,
·         pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
·         pomiar poziomu cukru we krwi,
·         pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
·         pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF),
·         ocena poziomu uzależnienia od nikotyny i motywacja do zaprzestania palenia papierosów.