Przemysł węglowy kawałki węgla kamiennego zbliżenieBurmistrz Sędziszowa informuje, iż w dniu 11 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia br.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do dnia 30 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

O procedurze postępowania w sprawie przyznania dodatku węglowego poinformujemy Mieszkańców.