Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  informuje o  realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie:www.stypendia-pomostowe.pl                                  Stypendia dla…