Informacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty numer: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…