Na złożony nasz wniosek ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1 (…), na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymaliśmy 70.000,00 zł. Za otrzymane środki gmina zamierza zakupić dla 3 szkół 28 przenośnych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, które następnie zostaną użyczone potrzebującym uczniom. Do otrzymania niniejszego grantu nie był wymagany wkład własny gminy.

Na złożony nasz wniosek ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1 (…), na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymaliśmy 70.000,00 zł. Za otrzymane środki gmina zamierza zakupić dla 3 szkół 28 przenośnych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, które następnie zostaną użyczone potrzebującym uczniom. Do otrzymania niniejszego grantu nie był wymagany wkład własny gminy.