Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje, iż do końca sierpnia można składać wnioski o przyznanie tegorocznej nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”.

Nagroda przyznawana jest co roku osobom i instytucjom za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Jest ona hołdem dla Marka Kotańskiego, psychologa i terapeuty, twórcy m.in. „Monaru” oraz „Ruchu Czystych Serc”. Po raz pierwszy została wręczona w 2003 r.

Nagroda wojewody ma charakter honorowy. W tym roku zostanie przyznana w pięciu kategoriach: „Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Wydarzenie/Akcja”, „Osoba fizyczna” oraz „Innowacje społeczne”. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Przy ocenie uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, oryginalność i czytelność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, a także dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży, działalność dobroczynną oraz działania mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje, które zamieszkują lub mają swą siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

„Zachęcam do składania wniosków osoby i instytucje, które wyróżniają się działalnością na rzecz naszych małych Ojczyzn.” – Ewa Nowak Z-ca Dyrektora Biura Wojewody Świętokrzyskiego.