5 czerwca br. Burmistrz Sędziszowa przekazał do trzech szkół 25 przenośnych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1 (…), na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego za kwotę 71.657,50 zł. Komputery przekazane zostały do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszów SP1 – 14 szt., Szkoły Podstawowej Nr 2 – 7 szt. i Szkoły Podstawowej w Pawłowicach – 4 szt.

Obecnie Gmina Sędziszów w ramach kolejnego programu Zdalna Szkoła+ pozyskała kwotę 74 999,80 zł. na zakup kolejnych przenośnych komputerów do zdalnej nauki, po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego i wyłonienia wykonawcy, komputery zostaną przekazane do 6 szkół.

Zakupiony sprzęt komputerowy w pierwszej kolejności użyczony będzie rodzinom wielodzietnym (3+) i z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonej nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.