Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: IR.III.700.22.2020 z dnia 28.07.2020 informuje o dostępności rozwiązań pomocowych dla gospodarstw indywidualnych, dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jednymi z najważniejszych, narastających problemów z jakimi od kilku lat borykają się gospodarstwa indywidualne są zagadnienia związane z tematyką suszy.

Dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą korzystać z szerokiego wachlarza programów pomocowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom suszy oraz zrównoważenie gospodarki wodnej w naszym regionie.

W załączeniu Urząd Miejski w Sędziszowie przedstawia pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące możliwości i rodzajów pomocy w zakresie przeciwdziałania suszy.